Contactinformatie

Adres:

Nederlandse Handboog Bond
Papendallaan 60
6816 VD Arnhem

Algemeen telefoon: +31 (0)26-48 34 700
Email: info@handboogsport.nl

Wij vragen u vriendelijk uw vragen waar mogelijk direct te richten aan de betreffende medewerkers. Voor directe contactgegevens van de diverse afdelingen, zie informatie bureaumedewerkers.

Bankgegevens

Bankrekeningnummer: ING 68.15.14.205 te Arnhem
IBAN: NL30INGB0681514205
BIC:   INGBNL2A

Contact opnemen

Contact handboogbond.nl

12 + 2 =

Informatie

Organisatie

Bestuur

Rooster van aftreden NHB bestuursleden

Bondsraad

De bondsraad is het hoogste orgaan van de NHB. De bondsraad vertegenwoordigt de leden en controleert het bestuur. Elk rayon vaardigt drie bondsraadsleden af: twee bestuursleden en een onafhankelijk bondsraadslid.

Medewerkers NHB
Vertrouwenscontactpersonen NHB

In de sport zijn vertrouwenspersonen en vertrouwenscontactpersonen  (VCP) actief. De VCP is binnen de sportbond of sportvereniging het 1e aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag en hier met iemand over wil praten.

Vertrouwenscontactpersoon NHB

Klachtenmeldpunt NHB

Soms kan een discussie en/of probleem niet direct opgelost worden en blijft er onvrede bestaan, een klacht. De NHB vindt het van belang dat een vereniging, bestuurslid of individuele sporter met een klacht bij de bond terecht kan en dat de bond deze klacht met een gedegen procedure in behandeling neemt.  De procedure hiervoor is in het onderstaande document beschreven. 

Klachtenprocedure NHB

Vacature Bondsbestuur

Lid Bondsbestuur

De ambitie is groot in de handboogsport. We willen dat iedereen met plezier schiet met pijl en boog. We willen dat iedereen geniet en het voor hem/haar het maximale bereikt. Of dat maximale nu een grote glimlach of een gouden WK-medaille is maakt niet uit: elke prestatie geldt en telt. Om dat te bereiken zijn er vele mensen nodig op alle niveaus. Bij verenigingen, bij rayons, in het Bondsbestuur enzovoorts.

 

Het Bondsbestuur bepaalt de strategie en het beleid van de NHB onder toezicht van de Bondsraad. Het Bondsbestuur bestaat op dit moment uit vier leden, terwijl de statuten voorschrijven dat het bestuur uit minstens vijf en maximaal zeven leden bestaat. Het Bondsbestuur zoekt uitbreiding van het bestuur om de ambities vorm te geven. Een kleine greep uit de ambities: de organisatie van evenementen als het WK 2019 en de EFAC 2019, omgaan met de grote veranderingen in de sportbeleving- en participatie van mensen, werken aan een klimaat om de beste trainers en sporters op te leiden, en het grijpen van de kansen die de handboogsport biedt. Om richting te geven aan de ambitie en kansen voor onze mooie sport te verzilveren is het bestuur op zoek naar mensen die het bestuur willen en kunnen versterken.

Ben jij acht keer per jaar beschikbaar voor een bestuursvergadering en vier keer per jaar voor een Bondsraadvergadering? Wil jij af en toe naar handboogevenementen? Wil jij regelmatig in overleg met de medewerkers van het Bondsbureau, commissies, rayonbesturen, verenigingen en leden voor het vormgeven van de ambities? Heb jij affiniteit met de handboogsport?

Samen met de andere bestuursleden wordt een taakverdeling gemaakt.

Interesse of vragen? Neem dan contact op met directeur Arnoud Strijbis via arnoudstrijbis@handboogsport.nl of (06)46133286.

Vacature mede-organisator(en) Jeugdfita

Mede-organisator(en) Jeugdfita

De Jeugdfita-wedstrijden zijn een schitterend podium voor jongeren binnen de handboogsport. Deze wedstrijdenreeks – in 2017 zeven wedstrijden – wordt in gezamenlijkheid georganiseerd door verenigingen, het Bondsbureau en de Jeugdfita-coördinatoren. De twee coördinatoren zijn gestopt met hun werkzaamheden en zijn opgevolgd door één persoon. Om de ambities om voor jongeren een goed podium te bieden kracht bij te zetten en de wedstrijden ook voor de komende jaren verder te ontwikkelen, zoeken we versterking van de werkgroep Jeugdfita. In het bijzonder wordt gezocht naar iemand met kennis van sociale media, websites e.d. Juist op die wijze zijn jonge schutters goed te vinden, te stimuleren en te activeren.

Interesse of vragen? Neem dan contact op met directeur Arnoud Strijbis via arnoudstrijbis@handboogsport.nl

Vacature (Assistent) eventmanager Lowlands Shoot Out

(Assistent) eventmanager Lowlands Shoot Out

De afgelopen jaren is de wedstrijdenreeks Lowlands Shoot Out uitgegroeid tot een kwalitatief hoogstaande serie met deelnemers vanuit heel Nederland en ook het buitenland. In 2018 zijn er weer vijf stages (Almere, Zoetermeer, Ulvenhout, Schijndel en Herentals) en een finale. Deze wedstrijd wordt georganiseerd door een eventmanager in samenwerking met de verenigingen en het NHB Bondsbureau onder regie van de bondsdirecteur. Om de reeks verder te ontwikkelen en nader te versterken zoeken we naar een of meerdere personen die samen met de huidige eventmanager Gerrit Buitenhuis de wedstrijden willen organiseren. Als (assistent) eventmanager ben je onder meer bezig met de organisatie van het evenement. Hierbij horen onder meer het contact met verenigingen, het reglement en zorgen voor de juiste materialen voor de wedstrijden.

Interesse? Neem contact op met eventmanager Lowlands Shoot Out Gerrit Buitenhuis via lowlands@handboogsport.nl of met directeur Arnoud Strijbis via arnoudstrijbis@handboogsport.nl

 

Zoek een vereniging