De Bondsraad is akkoord gegaan met de door het NHB bestuur voorgestelde contributieverhoging voor 2018 van € 0,50 voor seniorleden en € 0,25 voor juniorleden.

De contributiebedragen voor 2018 worden dan als volgt:

Jaarcontributie leden t/m 17 jaar € 29,00
Jaarcontributie leden 18 jaar en ouder € 58,00
Jaarcontributie leden 75 jaar en ouder en 40 jaar of langer lid  € 5,00
Jaarcontributie Vereniging € 58,00
Na 1 juli worden de bedragen voor nieuwe aanmeldingen gehalveerd.

De NHB lidmaatschapspassen voor 2018 (vanaf dit jaar zijn deze voorzien van een barcode van het bondsnummer) worden begin februari in een pakket verzonden naar het secretariaat van de vereniging.