Waar NOC*NSF zich buigt over de transitie van de sport, zijn de rayon voorzitters, bondsvoorzitter en algemeen directeur van de NHB met elkaar in gesprek over de toekomst van de handboogsport. Daarbij gebruiken we de uitgangspunten vertrouwen, transparantie, duidelijkheid, respect, samenwerking en sturing. We zijn aan de slag en we gaan gewoon doen. Voor de handboogsport. De sport waarin wij geloven en waar wij zoveel plezier aan beleven.

 

We willen met elkaar de stip op de horizon opnieuw bepalen. We staan voor de handboogsport en iedereen die deze geweldig mooie sport wil beoefenen. We zien de diversiteit aan disciplines als een kracht van de sport en willen die kracht benutten. Daarbij hoort een goede sturing om te zorgen dat iedereen onze sport veilig en goed kan beoefenen. Dat kan door een transparante organisatie, heldere besluitvormings- en governancestructuur, samenwerking en vertrouwen.

 

We zijn met elkaar aan de slag om vanuit het plezier van iedere sporter de toekomst vorm te geven. De pijl en de boog geven ons plezier en dat is de basis. We willen er voor zorgen dat iedereen gewoon lekker kan schieten, dat verenigingen de rol van eerste aanspreekpunt van nieuwe beoefenaars goed kunnen invullen en trainers weten hoe ze de beste begeleiding kunnen bieden.

 

Dit is een veranderproces. Een proces waar u nu waarschijnlijk nog niet zoveel van merkt, maar waarvan u moet weten dat het in gang is gezet. Een proces dat waarschijnlijk gaat leiden tot aanpassingen in de organisatie. En ook een proces dat vooral de sport en het plezier daarbij centraal stelt. We zetten er samen de schouders onder en werken samen aan de toekomst van de handboogsport

Heeft u hier vragen en/of opmerkingen over? Neem dan contact op met algemeen directeur Arnoud Strijbis: arnoudstrijbis@handboogsport.nl